Bánh Hạnh Nhân Mè

Mô tả ngắn

KLT: 280 gram

HSD: 7 tháng

Quy Cách: 24 hộp/ thùng