Fresh chocolate

Mô tả ngắn

Vị bánh: Chocolate

KLT: 90 gram

HSD: 15 ngày

Quy Cách: 30 cái/ thùng