SW nhân Sữa trứng

Mô tả ngắn

Vị bánh: SW nhân Sữa trứng

KLT: 90 gram

HSD: 15 ngày

Quy Cách: 30 cái/ thùng