Bánh In

Mô tả ngắn

KLT: 180 gram

HSD: 1 tháng

Quy Cách: 18 túi/thùng